Workshopy

Tématické zážitkové semináře

Už mnoho let pořádám tematické workshopy, buď pro skupiny z firemního prostředí nebo otevřené pro kohokoliv. Témata jsou různá od komunikace přes spolupráci po time-management.

Na začátku každého workshopu dělám s účastníky analýzu současného stavu vzhledem k tématu semináře. A pak už hledáme, objevujeme, hrajeme si, poznáváme se. Každý si vybere to, co potřebuje.

Všechny hry a cvičení jsou zaměřeny na téma WS. Často při nich zapomínáme kontrolovat co děláme a říkáme. Ukáží se tak naše části, které v běžném životě zůstávají ukryté. My tak můžeme přes vlastní zážitek lépe poznat, kdo jsme, a co vlastně děláme.

Lidé často na workshop přicházejí s tím, že se v tématu potřebují vyznat kvůli své práci. Mají představu, že problém je pouze v pracovní oblasti. Já mám zkušenost, že ať se podíváme s účastníky na jakékoliv téma, vždycky se dotkneme i našeho soukromí. Jinak to ani nejde, jsme to zase my se vším, co k nám patří (naše postoje, hodnoty, vztahy, cíle, ale i sny, plány, touhy…). Nemůžeme oddělit svůj soukromý život od toho pracovního a naopak.

Často, když lidé na workshopu narazí na nějaký problém, v první chvíli obviní někoho jiného. Šéf bývá nechápavý a umanutý, nevstřícný, kolegové pomlouvají a snaží se mi škodit, podřízení se zase snaží mě obelstít a – znáte něco podobného z vlastního života?
Jenže, když půjdu do jiné firmy, bude tam zase nějaký šéf, kolegové či podřízení a kdoví, zda nebudou ještě horší. A kdyby se povedlo a šéf či neoblíbený kolega odešel jinam, přijde další a …

Mám jednu větu, kterou jsem vyčetla a velmi mi pomohla v mém životě – CO SE MĚ DOTÝKÁ, TO SE MĚ TÝKÁ.  Věřte, nevěřte, mnohokrát jsem se už přesvědčila, že je to velká pravda. To, co mě nejvíc štvalo na druhých (a nejvíc na mém muži) jsem objevila, že dělám také.

A realizované poznání, co potřebuji změnit, abych se cítila lépe a byla jsem klidnější, spokojenější, uměla se vyhranit, či otevírat konflikty, měla funkční vztahy, je zase jen na mě.
A to bez velké dávky ochoty a odvahy nejde.

Praktické informace

Workshopy nabízím jednodenní i vícedenní, minimální délka trvání je 6 hodin.

 Místo

Workshopy pořádám na základě objednávky přímo ve vaší firmě po celé České republice.
Otevřené workshopy, kterých se mohou účastnit jednotlivci, pořádám na Praze 4, nedaleko metra C, Pankrác.

Cena

Na základě vaší poptávky vám pošlu konkrétní cenovou nabídku.

Mgr. Miriam Chládková, Krajský úřad Zlínského kraje
O workshopech s Jitkou

Na seminářích nedostanete hotové návody, musíte sami hledat.

Náš úřad s lektorkou Jitkou Doležalovou spolupracuje na realizaci workshopů již několik let. Jejich předmětem je oblast soft skills, zejména témata komunikace, sebepoznávání, práce se stresem a další.

Jitka Doležalová je jako lektorka hodnocena účastníky pozitivně zejména pro svou schopnost naslouchání a společné hledání odpovědí v interakci lektor – účastník. Na seminářích nepředává účastníkům hotové návody, ale kladením otázek hledá cesty, variantní řešení a je na každém jednotlivém účastníkovi, jak a do jaké míry je uchopí a dále s nimi pracuje či je využije. Lektorka je průvodcem na této cestě, vědoma si toho, že i ona je poutníkem na cestě, sebepoznávání, stejně jako účastníci jejích seminářů.

Témata workshopů
 • Sebepoznávání
 • Základní komunikační dovednosti
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Neverbální komunikace a řeč těla
 • Efektivní komunikace
 • Asertivní komunikace a její využití v praxi
 • Komunikace v obtížných situacích
 • Konflikt a jeho řešení
 • Týmová spolupráce a komunikace
 • Zlepšení fungování týmů
 • Budování týmů
 • Stres management, prevence, relaxační techniky
 • Time management
 • Rétorika a charizmatický projev
 • Motivace
 • Prezentační dovednosti
 • Vyjednávání
 • Efektivní delegování
 • Osobní a týmový koučink
Další témata, která nabízím

Další témata jsou zaměřená více na oblast růstu vlastní osobnosti každého jedince. Témata se spolu hodně prolínají. Například, ať se budeme zabývat kterýmkoliv tématem, určitě se dotkneme respektu, úhlů pohledu, hodnot, spolupráce, komunikace, konfliktu, stresu, apod. Tento seznam témat jsem vytvořila ze svých současných zkušeností z firemních seminářů podle toho, co lidé často řeší, na co se ptají,  jakými tématy se na seminářích zabýváme.

Jsem přesvědčena, že vše začíná a končí sebepoznáváním, tedy osobnostním růstem každého jednotlivce.

Jak být osobností? Jak řídit svůj život?

K tomu se potřebuji učit:

Jak pracovat s hranicemi, nebo-li umění říci NE

Respektovat nejen druhé, ale i sebe

Dovolit si mít cíle, touhy, přání, potřeby a neztratit je ze zřetele

Vyznat se ve svých hodnotách

Uvědomovat si hodnotu svých zkušeností a využívat je ve svém životě

Jak efektivně komunikovat a neztratit se v konfliktu

Jak využít komunikaci a spolupráci jako nástroj pro funkční vztahy

Emoce jako zdroj informací a jak svým emocím rozumět

Pracovat na svém osobním růstu a být ochotný k procesu sebepoznávání