Supervize

Supervize pro pracovní týmy

V každém pracovním týmu se přirozeně vyskytuje celá řada problémů.

Často je však pracovníci neřeší vůbec nebo stylem „mám vyšší pozici, mám pravdu.“ Řešení problémů totiž na první pohled zdržuje od práce a tým přece musí podávat výsledky. V pomáhajících profesích jsou zase často na prvním místě problémy pacientů nebo klientů.

V běžném provozu prostě nebývá čas, prostor a často ani ochota se sejít a vyříkat si co se děje, jak se kdo cítí či co potřebuje ke spokojené práci a hledat spolu, jak z toho ven. Supervize tento prostor poskytne a hledání umožní.

Smyslem supervize je najít jednu či více problémových oblastí, vyjasnit si postoje vedení i podřízených a společně hledat řešení.
Víc hlav (a srdcí) víc ví. Často se dostaneme k otázkám komunikace, spolupráce, řešení konfliktů, prostě vztahů. K tomuto procesu je potřeba nezávislý kouč, který pomůže všem zúčastněným projít procesem vyjasňování vlastních postojů, hledání problémových oblastí i možných způsobů řešení.

Praktické informace

Na základě své zkušenosti doporučuji 3 supervizní setkání po cca dvou hodinách s rozmezím maximálně jednoho měsíce. Podle vaší konkrétní situace se samozřejmě můžeme domluvit i jinak.

Nejdříve se sejdu s vedením supervidovaného týmu a vyjasníme si otázku, proč supervizi potřebují. Na samotné supervizi doporučuji účast jak vedení, tak samotného týmu. Vždy začínám analýzou situace v pracovním týmu. Na jejím základě si tým zadá cíl, o který jde všem (vedení i týmu) a vytyčíme si prioritní body k řešení. V další diskuzi hledáme možné kroky, jak se ke stanovenému cíli dostat.

Po skončení tří supervizních setkání se můžeme podle situace dohodnout na zážitkové dílně. Tam si účastníci mohou prostřednictvím praktických her a cvičení zažít to, o čem se na sezeních bavíme teoreticky. Vyzkoušejí si třeba spolupráci a nespolupráci. To, když se konflikty řeší a když se nechají být nebo respekt i nerespekt k druhým.

Cena

Supervize probíhají na základě dohody o provedení práce se zaměstnavatelem. Cena se stanovuje na základě dohody.

MUDr. Marie Mrvová, primářka rehabilitace, Benešov

o supervizi s Jitkou

Před několika roky jsem řešila problém ohledně mé komunikace se spolupracovníky a atmosféry na našem čistě ženském oddělení a napadlo mě oslovit Jitku, která se spolu se svojí kolegyní zabývala profesním koučinkem. Domluvily jsme na oddělení několikrát jejich  supervizi. Jitka podle mě díky svému laskavému přístupu a opravdovému zájmu nás dokázala výborně rozpovídat ohledně problémů, které jsme do té doby nebyly ochotné řešit otevřeně. Podařilo se nám zahlédnout a pojmenovat několik zásadních problémových bodů, které jak se domnívám, jsou stěžejní v pomáhajících profesích. Závěry nás všechny hodně překvapily a alespoň mě v mém fungování hodně pomohly.

Od té doby Jitku využívám léta jako svého osobního kouče a pokračujeme i ve spolupráci na oddělení.

Na Jitce si osobně velmi vážím její velké otevřenosti, ke které z mého pohledu léty vyzrála. Mám k ní velkou důvěru, cítím, že při koučování  mě ani druhé nehodnotí, jestli z jejího pohledu  dělají věci „špatně“ nebo „dobře“ ale snaží se spolu s nimi dobrat podstaty – toho, proč to a to dělají a co jim jaké konání a rozhodování přináší. Dokáže tak rozpovídat i ty, kteří se do sdělování svého názoru před druhými zrovna nehrnou. Nikdy se mi za ta léta nestalo, že by jakékoli citlivé informace zneužila, ani když to mezi námi hodně jiskřilo.